MVO

Verantwoord ondernemen

 

 

MVO

 

Verantwoord ondernemen

 

 

 

Floor rolluiken wil gezond ondernemerschap combineren met een positieve bijdrage aan mens, maatschappij en milieu. Kortom, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw.

Met behulp van de MVO-monitor heeft Floor rolluiken haar score op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bepaald en is zich bewust van de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Bij strategische besluitvorming wordt een afweging gemaakt tussen belangen op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch gebied (profit), op korte en lange termijn, en richten we ons op groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu.

Floor rolluiken wil een verantwoordelijke onderneming zijn en haar werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende ethische, professionele en juridische normen. Uitgangspunten hierbij zijn:

  Mensen: meerwaarde bieden aan opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en samenleving

   

  • Opdrachtgevers: Wij streven ernaar de verwachtingen van opdrachtgevers te overtreffen en samen hoogwaardige projecten tot stand te brengen binnen de gestelde termijn, veilig en met inachtneming van het milieu. Wij zullen met onze opdrachtgevers samenwerken bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen.
  • Samenleving: Wij zijn proactief in het minimaliseren van hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap. Een gedeelte van de productie wordt uitgevoerd door medewerkers van sociale werkplaatsen.
  • Medewerkers: Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier dragen medewerkers bij aan verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie. De betrokkenheid bij onze medewerkers is uitgewerkt in:


  Gezondheid en veiligheid: wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming en hechten grote waarde aan veilige werkomstandigheden.

  Gelijkheid en diversiteit: wij bieden een uitdagende werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd weet. Wij zetten ons in voor het principe van gelijke kansen voor al onze werknemers.

  Opleiding en ontwikkeling: wij willen onze werknemers mogelijkheden bieden hun kennis en vaardigheden optimaal aan te wenden voor de onderneming en hen helpen zich verder te ontwikkelen.

  • Ketenpartners: Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord en werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij veilig en milieubewust werken. Samen met onze voorkeurspartners bevorderen en ontwikkelen wij duurzame oplossingen en best practices voor de sector.

   

  Milieu: onderkennen van verantwoordelijkheid met het oog op toekomstige generaties

   

  • Energie: Wij streven ernaar onze impact op de klimaatsverandering terug te dringen. Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren en in samenwerking met onze opdrachtgevers streven naar CO2-neutrale oplossingen.
  • Grondstoffen: Door slim en efficiënt te produceren gebruiken we minder grondstoffen en werken samen met onze opdrachtgevers en leveranciers om alternatieve materialen en methoden toe te passen om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren. Tevens bevorderen wij de juiste handelswijze met betrekking tot hergebruik en het beperken van afval.
  • Milieu: Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo minimaal mogelijk zijn voor de lokale omgeving en bevorderen milieubewust handelen..

   

  Meerwaarde: creëren van economische waarde

   

  • Innovatie: Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van onze onderneming en voor het vinden van krachtige duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving. Wij zullen samen met onze partners in de keten van opdrachtgever tot leveranciers streven naar duurzame oplossingen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.
  • Voorspoed: Wij geloven dat duurzaamheid resulteert in economische waarde en meerwaarde creëert door te werken aan effectieve en winstgevende oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

   

  Heeft u vragen over een specifiek product of een project?

   

  Neem contact op met onze specialisten


   

  Heeft u vragen over een specifiek product of een project?

   

  Neem contact op met onze specialisten